.

Välkommen till Östernäs Måleri AB!

Vi är ett väletablerat Måleriföretag i Åkersberga. Idag utför vi alla vanligt förekommande in och utvändiga måleritjänster vid: nybyggnationer, ombyggnationer, renoveringar, underhållsarbeten samt att vi utför dekor- och muralmålningar.

.

.

Invändigt

Utvändigt

ROT-Jobb

Service

.

.

.

.

.